ผลงานนักเรียน
 

         

 

การทำพวงมาลัยลูกมะกรูด   การทำกระทงลอย

 

         

1231

  ต้นคริสมาสจากกระดาษสี  

1231

         
  การทำตุ๊กตากระดาษ   การห่อของขวัญปีใหม่  

 

  1231