เทคนิคการวาดภาพด้วย Power point ในรูปแบบต่างๆ

 

 
     
   
     

  จรวด   นกเป็ดน้ำ