เทคนิคการวาดภาพด้วย Power point ในรูปแบบต่างๆ

 

 
     
   
     
 

มอเตอร์ไซต์

 

  จรวด   นกเป็ดน้ำ