:  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับโรงเรียน   ทำเนียบผู้บริหาร  บุคลากรโรงเรียน  เฟสบุ๊คโรงเรียน  :  ห้องสมุดโรงเรียน  :  ศิษย์เก่าดีเด่น  เว็บไซต์เดิม  ติดต่อโรงเรียน


รหัส QR Code โรงเรียนสวนอนันต์ 

 
เฟสบุ๊กส์ แฟนเพจ

    โรงเรียนสวนอนันต์
    ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนอนันต์

    สวนอนันต์ Fan club

 

ผลการเรียนออนไลน์

  Ω  ครูบันทึกผลการเรียน
 
Ω  นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน
 

บทเรียนออนไลน์

  Ω  ครูจิรภา เฮียงโฮม
 
Ω  ครูอรุณ ตั้งมโนกุล
  Ω  ครูมณฑยา เสาวรส
  Ω  ครูวรางคณา โกมลผลิน
 
Ω  ครูนพดล บุญศรี

  Ω  ครูดิเรก คำอุปละ
  Ω  ครูสำรวย จินตนา
  Ω  ครูนริสรา สว่างภูมิ
 
Ω  ครูมะนิดดา เกตุสุข
 
Ω  ครูระวิวรรณ โพธิ์นอก
 
Ω  ครูสุเพียร สุลินทบูรณ์

  Ω  ครูสุทธิศรี เรืองประทุม
 
Ω  ครูกานติรัตน์ ตยาคีพรรค
 
Ω  ครูสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
 

เวลาไม่เคยรอใคร

 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์    โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              1. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             
2. ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

          ระบบวัดแววของนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
          https://wudwaew.sesao1.go.th/  คลิกได้เลย

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

น.ส.เอื้อมพร  วอนยิน

 

เอกสารโรงเรียน

  Ω  มาตราฐานสถานศึกษา
  Ω  รายงานการประเมินตนเอง

 

คำสั่งโรงเรียน

 

วารสารโรงเรียน


ปีที่ 21 ปีการศึกษา 2561
 

 

จำนวนผู้เข้าชม

  good hits

 
     


โรงเรียนสวนอนันต์ : SUANANUN SCHOOL

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Under The Office of the Secondary, Education Region 1 Office of Basic Education, Ministry of Education
ที่ตั้ง : เลขที่ 65 ซอยอิสรภาพ 39 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์:02-411-0721 โทรสาร:02-412-1164
Location: 65, Soi Itsaraphop 39, Itsaraphap Road, Bangkok Noi District, Bangkok, 10700 : 13.751672, 100.475732
E-mail :: webmaster@suananun.ac.th