วัสดุที่ใช้ในการหล่อพระ
ดินเหนียว
อิฐ
ทราย
ลวด
ตะปู
ดินนวล
มูลวัว
สีผึ้ง
ขี้ผึ้งขัดเงา
น้ำมันก๊าด
น้ำมันยาง
ฟืน
ถ่าน