ภาพกิจกรรม   โรงเรียนสวนอนันต์  ปีการศึกษา 2564

 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  2562 : 2563 <== Click

ภาพกิจกรรม เดือน มกราคม 2564

16 มกราคม 2564
รายงานสถิติ
กิจกรรมการสอนออนไลน์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564

8 มกราคม 2564
รายงานสถิติ
กิจกรรมการสอนออนไลน์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564

4 มกราคม 2564
แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564

1 มกราคม 2564
ขอหน้าที่ การงาน จงก้าวหน้า
โชควาสนา เรืองรุ่ง พุ่งไพศาล
คิดได้เพชร ได้ทอง มากองพลัน
จงสุขสันต์ สุขขี ปีใหม่เทอญ

 ภาพกิจกรรมปี  2562  : 2563  <== Click