ภาพกิจกรรม   โรงเรียนสวนอนันต์  ปีการศึกษา 2564

 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  2562 : 2563 <== Click

ภาพกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564

6 พฤษภาคม 2564
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

5 พฤษภาคม 2564
ประกาศเปิดภาคเรียนใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564

3 พฤษภาคม 2564
แจ้งการเปลี่ยนกำหนดการ
วันรายงานตัวและวันมอบตัว

ภาพกิจกรรม เดือนษายน 2564

22 เมษายน 2564
เรามาเป็นครอบครัวสวนอนันต์
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน
สแกนที่คิวอาร์โค้ต
เพื่อกรอกใบสมัคร
เรียนออนไลน์

28 เมษายน 2564
บรรยากาศการรับสมัตรนักเรียน
รอบแรกในการเตรียมความพร้อม
มาตราการป้องกันโควิท

27 เมษายน 2564
บรรยากาศการรับสมัตรนักเรียน
รอบแรกในการเตรียมความพร้อม
มาตราการป้องกันโควิท

25-26 เมษายน 2564
บรรยากาศการรับสมัตรนักเรียน
รอบแรกในการเตรียมความพร้อม
มาตราการป้องกันโควิท

24 เมษายน 2564
บรรยากาศการรับสมัตรนักเรียน
รอบแรกในการเตรียมความพร้อม
มาตราการป้องกันโควิท

6 เมษายน 2564
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
โครงการปลูกจิตสำนักเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
กองทัพเรือ จ.สมุทรปราการ

3-4 เมษายน 2564
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับเกียรติ
ให้เป็นสถานที่จัดการสอบ กศน.
ประจำปีการศึกษา 2563

3 เมษายน 2564
กิจกรรมฟุตซอล รุ่นไม่เกินอายุ 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุวรรณารามฯ
เขตบางกอกน้อย

ภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564

22 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย

18 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม

18 มีนาคม 2564
ประชุมครูเตรียมความพร้อม
การเตรียมงานวิชาการ
สำหรับเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่

17 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดบางเสาธง
 

17 มีนาคม 2564
กิจกรรมปัจฉิม อำลาอาลัย
รุ่นพี่ ม.3 และ ม.6 จบอีกรุ่น
ประสบความสำเร็จสู่ก้าวต่อไป
ขอให้โชคดีทุกๆคน

16 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส

15 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

15 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดเจ้าอาม

10 มีนาคม 2564
กิจกรรมตัดผมฟรี
โดยช่างตัดผมมืออาชีพ
ด้วยจิตสาธารณะ
ประจำวันพุธเดือนมีนาคม

8 มีนาคม 2564
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
หมายเลข 1 นายยงยุทธ ศรีคล้ำ
หมายเลข 2 นายณัฐพงษ์ ณัฐพงษ์เพ็ญ

5 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

5 มีนาคม 2564
กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ
นายจิรกร ฐาวิรัตน์ผู้อำนวยการคนใหม่
คณะครูและผู้อำนวยการจากโรงเรียน
ต่างๆมากมายมาร่วมแสดงความยินดี

4 มีนาคม 2564
ท่านผู้อำนวยการจิรกร ฐาวิรัตน์
ได้กล่าวแนะนำตัวทักทาย
ให้โอวาทและวิสัยทัศน์
กับนักเรียน คณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียนสวนอนันต์

4 มีนาคม 2564
ทีมงานอาคารสถานที่
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ช่วยกันซ่อมแซม ปรับปรุงสถานที่
และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

3 มีนาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

2 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดศรีสุดาราม

1 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนโฆษิตสโมสร

ภาพกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันเดินทางเพื่อไปส่ง
ท่านผู้อำนวยการเอื้อมพร วอนยิน
เนื่องจากต้องย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

25 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านผู้อำนวยการเอื้อมพร วอนยิน
ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวลา
เนื่องจากต้องย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

25 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร
ข้าวสาร-อาหารแห้ง
ของนักเรียนและคณะครู
บุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

17 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมครูโรงเรียนสวนอนันต์
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
อาคาร 2 ชั้น 2

16 กุมภาพันธ์ 2564
การแสดงของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่องว่า คัดเลือกบุษบา
โดยเป็นการทำงานร่วมกัน ทางนักแสดง
และผู้ที่มีหน้าที่อื่นๆ เสริมการมี
ความสามัคคีและการแก้ปัญหาในจุดต่างๆ
การแสดงนี้เป็นโครงงานของวิชานาฏศิลป์

10 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมตัดผมฟรี
โดยช่างตัดผมมืออาชีพ
ด้วยจิตสาธารณะ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์

8 กุมภาพันธ์ 2564
 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนสวนอนันต์
และโรงเรียนอุบลรัตน์ฯ

2 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์
การสอบแก้ตัวและการสอบโอเน็ต
การเตรียมความพร้อมรับสมัครนักเรียน
แนวทางการวัดและประเมินผล
แนะแนวและกิจกรรมวันเด็ก

1 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านผู้อำนวยการเอื้อมพร วอนยิน
ได้กล่าวให้โอวาท ให้กับนักเรียน
ต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2
ชี้แจงระเบียบการเรียน การเปิดภาคเรียน
ในสถานการณ์ โควิท-19 ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม เดือน มกราคม 2564

29 มกราคม 2564
ผอ.สพม.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
กำกับติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

25 มกราคม 2564
รายงานสถิติ
กิจกรรมการสอนออนไลน์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวันที่ 18-2
2 มกราคม 2564

20 มกราคม 2564
ศน.ณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์ และ
ศน.สิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ ศึกษานิเทศก์
ประจำกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนสวนอนันต์
ในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

16 มกราคม 2564
รายงานสถิติ
กิจกรรมการสอนออนไลน์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564

8 มกราคม 2564
รายงานสถิติ
กิจกรรมการสอนออนไลน์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564

4 มกราคม 2564
แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564

1 มกราคม 2564
ขอหน้าที่ การงาน จงก้าวหน้า
โชควาสนา เรืองรุ่ง พุ่งไพศาล
คิดได้เพชร ได้ทอง มากองพลัน
จงสุขสันต์ สุขขี ปีใหม่เทอญ

 ภาพกิจกรรมปี  2562  : 2563  <== Click