xxxบทเรียน Online
xxxโดย  ... ครูป๋อง


ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2

  


ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2

  


ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2

         
         


ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2

 


ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2

 


ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2

 

                         กล้วยไม้ออกดอกช้า          ฉันใด
         
  การศึกษาเป็นไป                     เช่นนั้น
            
แต่ดอกออกคราวใด                งามเด่น
            
งานสั่งสอนปลูกปั้น                  เสร็จแล้วแสนงาม

วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล   ต้องยากลำบากไป จึงจะได้สินค้ามา    จงตั้งเอากายเจ้า เป็นสำเภาอันโสภา   ความเพียรเป็นโยธา แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ   นิ้วเป็นสายระยาง สองเท้าต่างสมอใหญ่   ปากเป็นนายงานไป อัชฌาศัยเป็นเสบียง   สติเป็นหางเสือ ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง  ถือไว้อย่าให้เอียง แล่นเลาะเลี่ยงข้ามคงคา   ปัญญาเป็นกล้องแก้ว ส่องดูแถวแนวหินผา  เจ้าจงเอาหูตา เป็นล้าต้าฟังดูลม   ขี้เกียจคือปลาร้าย จะทำลายให้เรือจม  เอาใจเป็นปืนคม ยิงระดมให้จมไป   จึงจะได้สินค้ามา คือวิชาอันพิศมัย   จงหมั่นมั่นหมายใจ อย่าได้คร้านการวิชา 

วิสัยทัศน์ คติพจน์ นิยาม ปรัชญา ปณิธาน

พระคาถาชินบัญชร

xxxxx

 

อ่านสมุดเยี่ยม
เขียนสมุดเยี่ยม

วันวารที่ผ่านไป
หญิงชราผู้วิเศษ
น้องบิ๊ก
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Present  by  kantirad_2549@hotmail.com
xxxxxxxxxxxx suananan  school  issaraphab  bannchangloa  bangkoknoi  bangkok  THAILAND
xxxxxxxxxxxxx Tel.02-4110721  Mobile  085-8075460