ข่าวประชาสัมพันธ์    โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     14 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
     และกำหนดการ ปีการศึกษา 2563
ข่าวล่าสุด
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

     18 มีนาคม 2563 : การปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563
     และ การเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

     2 มีนาคม 2563 : เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส "โคโรน่า" COVID-19
     โรงเรียนสวนอนันต์  ขอ งดการประกาศผลการสอบ
     ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยจะดำเนินการดังนี้

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   ประกาศ-การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง-ซ่อมเเซม-ทาสีสนาม-เเละปรับปรุงประตูห้องเรียน

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  แจ้งหยุดเรียนเหตุพิเศษ เนื่องจากฝุ่น pm 2.5 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   ระบบวัดแววของนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
   https://wudwaew.sesao1.go.th/ 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
2. ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------