ข่าวประชาสัมพันธ์    โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     30 ตุลาคม 2563 : ประกาศ-การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ข่าวใหม่
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     10 กรกฎาคม 2563 : ประกาศ-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน-คุณเฉลิมพล-เนียมศรี
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     30 มิถุนายน 2563 : รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุน "คุณเฉลิมพล เนียมศรี"
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     26 มิถุนายน 2563 : ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     14 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
     และกำหนดการ ปีการศึกษา 2563

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     18 มีนาคม 2563 : การปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563
     และ การเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 มีนาคม 2563 : เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส "โคโรน่า" COVID-19
     โรงเรียนสวนอนันต์  ขอ งดการประกาศผลการสอบ
     ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยจะดำเนินการดังนี้

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     ประกาศ-การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง-ซ่อมเเซม-ทาสีสนาม-เเละปรับปรุงประตูห้องเรียน
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     แจ้งหยุดเรียนเหตุพิเศษ เนื่องจากฝุ่น pm 2.5 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
      ระบบวัดแววของนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
      https://wudwaew.sesao1.go.th/ 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      1. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      
2.
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------