ข่าวประชาสัมพันธ์    โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ

< คลิก
 ปีการศึกษา 2563

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   ระบบวัดแววของนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
      https://wudwaew.sesao1.go.th/  <= คลิกได้เลย

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
2. ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------