ข่าวประชาสัมพันธ์    โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ

< คลิก
 ปีการศึกษา 2563

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศ-การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง-ซ่อมเเซม-ทาสีสนาม-เเละปรับปรุงประตูห้องเรียน
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  แจ้งหยุดเรียนเหตุพิเศษ เนื่องจากฝุ่น pm 2.5 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   ระบบวัดแววของนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
   https://wudwaew.sesao1.go.th/ 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
2. ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------