:  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับโรงเรียน   ทำเนียบผู้บริหาร  บุคลากรโรงเรียน  เฟสบุ๊คโรงเรียน  :  ห้องสมุดโรงเรียน  :  ศิษย์เก่าดีเด่น  เว็บไซต์เดิม  ติดต่อโรงเรียน


รหัส QR Code
โรงเรียนสวนอนันต์ 

 

BMC NEWS
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศสวนอนันต์
และอำลาสถาบัน

 
เฟสบุ๊กส์ แฟนเพจ

    โรงเรียนสวนอนันต์
    ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนอนันต์

    สวนอนันต์ Fan club

 

ผลการเรียนออนไลน์

  Ω  ครูบันทึกผลการเรียน
 
Ω  นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน
 

บทเรียนออนไลน์

  Ω  ครูกนกพร ธนู
  Ω  ครูกานติรัตน์ ตยาคีพรรค
  Ω
  ครูกาญจนา ทองสนิท
  Ω  ครูจิรภา เฮียงโฮม

  Ω  ครูณัฐวุฒิ พันธ์แสง
  Ω  ครูดิเรก คำอุปละ
  Ω  ครูนพดล บุญศรี
 
Ω  ครูนริสรา สว่างภูมิ

  Ω  ครูพฤธ รุ่งเจริญวัฒนกิจ
  Ω  ครูมณฑยา เสาวรส
  Ω  ครูมะนิดดา เกตุสุข
  Ω  ครูระวิวรรณ โพธิ์นอก  
  Ω  ครูวรางคณา โกมลผลิน
  Ω 
ครูสุทธิศรี เรืองประทุม
  Ω  ครูสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
  Ω  ครูสุเพียร สุลินทบูรณ์
  Ω  ครูสำรวย จินตนา
  Ω  ครูอริษา จันทมา
 
Ω  ครูอัมพร อาศัยราษฏร์

  Ω  ครูอรุณ ตั้งมโนกุล
 

เวลาไม่เคยรอใคร 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม


counter free

กด Ctrl+F5 : เพิ่อทำให้ ข้อมูลข่าวสาร หน้าเว็บไซต์ อัปเดต เป็นปัจจุบัน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

น.ส.เอื้อมพร  วอนยิน

 

กลุ่มบริหาร/หน่วยงาน

 Ω  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

เอกสารโรงเรียน

  Ω  มาตราฐานสถานศึกษา
  Ω  รายงานการประเมินตนเอง

 

คำสั่งโรงเรียน

 

สารสนเทศโรงเรียน 

 

วารสารโรงเรียน 61


ปีที่ 21 ปีการศึกษา 2561
 

 

วารสารโรงเรียน 62

     


โรงเรียนสวนอนันต์ : SUANANUN SCHOOL

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Under The Office of the Secondary, Education Region 1 Office of Basic Education, Ministry of Education
ที่ตั้ง : เลขที่ 65 ซอยอิสรภาพ 39 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-411-0721 และ 02-418-0771   โทรสาร : 02-412-1164

Location: 65, Soi Itsaraphop 39, Itsaraphap Road, Bangkok Noi District, Bangkok, 10700 : 13.751672, 100.475732
E-mail :: webmaster@suananun.ac.th